Medzinárodný deň žien
8.3.2018
 
Príchodom jari sa aj v minulosti oslavoval sviatok žien celého sveta – MDŽ, ktorý v kalendári pripadá na 8. marec. Tento rok Mesto Rožňava v spoluprácu s Denným centrom a Jednotou dôchodcov na Slovensku práve v tento deň v priestoroch spoločenskej sály MsÚ privítalo a pozdravilo desiatky žien. Toto krásne podujatie uvádzal a moderoval Ing. Ivan Nemčok. Po uvítacích príhovoroch organizátorov večera nasledoval pekný kultúrny program, ktorý ženám pripravilo mesto a pozvanie od Denného centra na vystúpenie prijali aj študentky Strednej zdravotníckej školy. Deti z Materskej školy na Štítnickej ulici zaspievali, zatancovali a potom rozdali darčeky, ktoré zhotovili deti zo všetkých materských škôl a ZUŠ. Deti z Folklórneho súboru Haviarik, ktorý hudobne sprevádzal Ing. Ivan Nemčok zožal veľký aplauz. Samozrejme nechýbala ani poézia či spev, ktoré pripravili členovia z Denného centra. Po bohatom kultúrnom vystúpení primátor mesta Pavol Burdiga s náčelníkom Mestskej polície Ing. Róbertom Hanuštiakom odovzdali prítomným ženám na znak úcty a  vďaky krásnu ružu a zároveň im zaželali predovšetkým pevné zdravie, aby sa nielen  v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch ich života mali čo najlepšie,  a aby ich láska sprevádzala na každom kroku.
 
Oslavovať 8. marec znamená, pripomínať si potrebu rovnosti príležitostí žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy a dievčatá môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží...
 
Mnohí z nás myslia, že je to len jeden zo starých komunistických sviatkov, ale nie je to tak. Poďme si trochu zaspomínať,  kde a kedy tento sviatok vznikol...
 
Medzinárodný deň žien - MDŽ sa slávi každoročne 8. marca
 
Je to sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť.
 
Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.
 
Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:
  • hlasovacie právo
  • osemhodinový pracovný čas
  • zlepšenie špeciálneho zákonodarstva
 
V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvá oslava MDŽ konala už v roku 1911. Roku 1913 tento sviatok oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade bol v roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. V roku 1975 bol tento sviatok oficiálne uznaný  OSN.
 
MDŽ na Slovensku.
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bolo MDŽ zrušené, posledné sa konalo v roku 1938. Po roku 1945 bol sviatok MDŽ znovu obnovený.
 
Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, duchaplnosť i zmyselnosť.
Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov ako nočná obloha bez hviezd,
či ako srdce bez lásky. Žena je jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo „žena“ pôvabom.
Prajeme všetkým ženám,  aby každučký ich deň bol plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty
 
 
 
 

 


© Mesto Rožňava, 12. 3. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

                                     
Publikované: 12.03.2018 12:56 hod.