Nedeľné slnečné popoludnie sa Námestie baníkov zaplavilo vynikajúcou hudbou a detským smiechom.  Košická skupina Pavelčákovci zaspievali svoj bohatý repertoár skladieb, pobavili tým divákov, ktorí tiež nelenili a so skupinou si zaspievali ba aj zatancovali.  Učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Rožňave vytvorili bohatý program pre deti. Pripravili rôzne stanovištia, kde súťažiaci dostali pečiatky za účasť na stanovišti, detičky za odmenu dostali sladké maškrty. Súčasťou podujatia bola aj možnosť zalistovať v množstve kníh, ktoré  pripravila Gemerská knižnica Pavla Dobšinského a oboznámiť sa s novými titulmi pre deti, mládež a dospelých.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 7. 2018 Bc. Lucia Kerekešová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
 
 
Publikované: 9.07.2018 12:43 hod.