Záverečná správa o realizácií projektu
 
 
Názov alebo meno prijímateľa: ZO Csemadok v Rožňave
 
Názov projektu:  „Kultúrne vyplnenie voľného času s detskými divadelními predstaveniami a tvorivými dielňami“
 
Termín realizácie projektu: 16. júna 2017
 
Miesto realizácie: Rožňava
 
Charakter projektu: regionálny 
 
Popis realizácie projektu:
Hravý detský deň sa uskutočnil 16. júna 2017.
Vaga Banda z Miskolcu predstavil "Óriáscirkusz – obrovský cirkus". Predstavenie malo u detí veľký ohlas, nakoľko aj deti sa zapojili do tohto predstavenia.
Učitelia v tvorivých dielňach boli oblečení za klaunou, čomu sa deti veľmi tešili. Deti vystrihovali z papiera  zvieratká, ktoré vystupujú v cirkuse, ktoré si aj vyfarbili a zvieratká si skladali aj formou „origami”.
Nakoniec sme deti pohostili ovocným koláčom a teplým čajom.
Ďakujeme mestu Rožňava za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sme  nevedeli zorganizovať toto podujatie.
 
 
Význam  a  prínos projektu:
Snažíme sa zachovať maďarskú kultúru.  
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 8. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 1.08.2017 13:39 hod.