Koniec druhej svetovej vojny - Deň víťazstva nad fašizmom
 
8. máj - dátum, ktorý dejiny nikdy nezabudnú

 

Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov, ktorým si prítomní pripomenuli ťažko vybojovanú slobodu aj na úkor životov – životov našich hrdinov, ktorí nebojácne povstali a bránili so zbraňou v ruke svoju vlasť, svoj národ, svoju hrdosť. Bojovali za krajší a lepší život pre nás - ľudí, ktorí dnes stoja pri pamätníku osloboditeľov a s úctou i vďakou kladú vence či kytičky, aby tým vzdali hold padlým vojakom. Uctiť pamiatku miliónov ľudí prišiel za Mesto Rožňava primátor mesta Pavol Burdiga, prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková, zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény, poslanec MZ Ing. Ján Lach, ale taktiež zástupcovia príspevkových organizácií mesta, Okresného úradu, vojska, členovia rôznych organizácií ako i samotní občania.

Roky 1939 – 1945 sú jednou z najtragickejších a najdramatickejších kapitol našich novodobých dejín. Bolo zničených množstvo miest aj vzácnych historických pamiatok. Bombardovanie ešte stále znie hlboko v dušiach tých, ktorí krutosť vojny pocítili na vlastnej koži. Nedovoľme, aby sa vojnové besnenie zopakovalo – odznelo v príhovoroch.

Koniec  vojny a tým vytúžený mier a sloboda nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka. Kapitulačný akt sa konal v noci z 8. na 9. mája 1945 v Berlíne za účasti najvýznamnejších sovietskych generálov. Druhá svetová vojna v Európe preto oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 h. – dátum, ktorý dejiny nezabudnú.,

 


© Mesto Rožňava, 10. 5. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.05.2017 13:34 hod.