Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Komunitné centrum

 1. O nás ...
  Mesto Rožňava sa zapojilo na národného projektu Komunitné centrá prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Trvanie projektu je od 01.02.2015 do 31.10.2015 ...
 2. Poďte k nám
  tomu aby sme mohli napĺňať stanovené ciele a poslanie komunitného centra v Rožňave sme potrebovali na začiatok získať záujem deti a mládeže o naše pripravované vzdelávacie, záujmové a krúžkové aktivity. Rozhodli sme sa uskutočniť podujatie pod názvom: „Poďte k nám“. Na toto podujatie prišlo okolo 60 deti, čo nás milo prekvapilo ...
 3. Slávnostné otvorenie komunitného centra
  Po trojtýždennom nacvičovaní kultúrneho programu konečne nastal deň, na ktorý sme sa tak usilovne pripravovali. Slávnostné otvorenie komunitného centra otvorila len trojročná Anna Mária prekrásnou básničkou ...
 4. Kultúrny program k MDŽ
  Ako ďalšiu aktivitu sme zorganizovali oslavu medzinárodného dňa žien. Dôraz sme pri príprave kládli na matky. Príprava programu trvala dva týždne. Spevy pripravil p. Ikri a p. Lanyiová v rámci dobrovoľníckej činnosti a básničky a tance p. Boldi. Program otvoril vedúci komunitného centra p. Ikri, privítal všetkých prítomných a priblížil aj históriu vzniku medzinárodného dňa žien ...
 5. Medzinárodný deň Rómov
  Táto komunitná aktivita sa pripravovala dva týždne. Program bol rozdelený na niekoľko častí. Podujatie moderovala p. Lányiová, ktorá informovala prítomných o pôvode Rómov, o ich odchode z Indie a príchodu do Európy ...
 6. Deň detí
  V mesiaci jún sme zorganizovali komunitnú akciu, ktorej sa potešili hlavne deti. Dňa 01.06.2015 sme oslávili Deň detí v spolupráci s mestským úradom, ktorý nám prispel finančným príspevkom na realizáciu tejto aktivity ...
 7. Je nám jedno koľko máš rokov
  Dňa 22.5.2015 sme pripravili komunitnú aktivitu pod názvom: “Je nám jedno koľko máš rokov“. Samotný názov nasvedčuje tomu, že sme chceli zapojiť do našich aktivít aj rodičov, čo sa nám úspešne aj podarilo ...
 8. Pracovná terapia
  Komunitné centrum na Krátkej ulici začalo realizovať svoje aktivity od júna 2016. Tak ako pri všetkých začiatkoch v našom živote sa najprv zoznamujete s prácou, kolektívom a v prípade komunitného centra i s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú. Začali sme s prispôsobovaním priestoru našim aktivitám, upratovali, zariaďovali...
 9. Talentová súťaž
  Talentovou súťažou v speve a tanci sme sa v mesiaci júl prehupli do druhej polovice prázdnin. Deti a mládež, ktorá navštevuje Komunitné centrum (ďalej len „KC“), počas mesiaca júl nacvičovala prezentácie, ktoré potom predviedla pred publikom – rodičmi, súrodencami, starými rodičmi a kamarátmi ...
 10. Komunitné centrum Rožňava správa o činnosti jún - august 2016
  Komunitné centrum Rožňava začalo opäť realizovať svoju činnosť od 01.06.2016. Za slovom „opäť“ sa skrýva zanietené odhodlanie odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v Rožňave opätovne sa uchádzať o financovanie projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom Národný projekt poskytovania vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni /NP PVSSKIKU/. Komunitné centrum sídli v budove na Krátkej ulici č. 30, kde sú poskytované rôzne druhy sociálnych služieb v meste ...