Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :
Mgr. Dionýz Kemény
 
Podpredseda :
Mgr. Eduard Mihók

Členovia :
PaedDr. Mikuláš Gregor
Bc. Zuzana Grecmacherová.
Bc. Henrieta Rusňáková
Mgr. Monika Šeďová
Mgr. Csaba Simon
 
 
Tajomník :
Mgr. Ľudmila Černická
 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľady o dochádzke

 

ROK 2018

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 5. 2. 2018
(PDF, 498 kB)
(PDF, 122 kB)
pdf icon 9. 4. 2018
(PDF, 454 kB)
(PDF, 112 kB)

 

 

ROK 2017

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 7. 2. 2017
(PDF, 481 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 10. 4. 2017
(PDF, 479 kB)
(PDF, 182 kB)
pdf icon 12. 6. 2017
(PDF, 662 kB)
(PDF, 178 kB)
pdf icon 11. 9. 2017
(PDF, 669 kB)
(PDF, 250 kB)
pdf icon 13. 11. 2017
(PDF, 366 kB)
(PDF, 122 kB)
pdf icon 20. 11. 2017
(PDF, 104 kB)
(PDF, 122 kB)
 

 

ROK 2016

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
8. 2. 2016
(PDF, 250 kB)
(PDF, 186 kB)
pdf icon 11. 4. 2016
(PDF, 78 kB)
(PDF, 186 kB)
pdf icon 5. 9. 2016
(PDF, 102 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 14. 11. 2016
(PDF, 97 kB)
(PDF,184 kB)
 
 
 
ROK 2015
 
  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
16. 2. 2015
(PDF, 2,5 MB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
13. 4. 2015
(PDF, 491 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 8. 6. 2015
(PDF, 577 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 7. 9. 2015
(PDF, 105 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 9. 11. 2015
(PDF, 125 kB)
(PDF, 183 kB)
 

ROK 2014

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
9. 2. 2014
(PDF, 185 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
7. 4. 2014
(PDF, 95 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
9. 6. 2014
(PDF, 206 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
8. 9. 2014
(PDF, 75 kB)
 
 

ROK 2013

 
Dátum
Zápisnica
Dochádzka
pdf icon
21. 1. 2013
(PDF, 250 kB)
(PDF, 24 kB)
pdf icon
11. 2. 2013
(PDF, 205 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
11. 3. 2013
(PDF, 76 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
11. 4. 2013
(PDF, 226 kB)
(PDF, 24 kB)
pdf icon
11. 6. 2013
(PDF, 109 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
8. 7. 2013
(PDF, 74 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
9. 9. 2013
(PDF, 132 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
13. 11. 2013
(PDF, 58 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
9. 12. 2013
(PDF, 50 kB)
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2012

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
9. 1. 2012
(PDF, 61 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
6. 2. 2012
(PDF, 78 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
12. 3. 2012
(PDF, 45 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
10. 4. 2012
(PDF, 62 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
15. 5. 2012
(PDF, 54 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
11. 6. 2012
(PDF, 57 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
10. 9. 2012
(PDF, 105 kB)
(PDF, 22 kB)
pdf icon
19. 9. 2012
(PDF, 31 kB)
(PDF, 22 kB)
pdf icon
8. 10. 2012
(PDF, 91 kB)
(PDF, 22 kB)
pdf icon
14. 11. 2012
(PDF, 74 kB)
(PDF, 22 kB)
pdf icon
5. 12. 2012
(PDF, 210 kB)
(PDF, 24 kB)

 

ROK 2011

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
7.2.2011 (+ pokračovanie 10.2.2011)
(PDF, 59 kB)
(PDF, 11 kB)

(PDF, 11 kB)

pdf icon
14. 3. 2011 (+ pokračovanie 15. 3. 2011)
(PDF, 68 kB)
(PDF, 11 kB)

(PDF, 12 kB)

pdf icon
13. 4. 2011
(PDF, 63 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
15. 6. 2011
(PDF, 59 kB)
(PDF, 12 kB)
pdf icon
4. 7. 2011
(PDF, 33 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
12. 9. 2011
(PDF, 58 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
10. 10. 2011
(PDF, 56 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
7. 11. 2011
(PDF, 72 kB)
(PDF, 72 kB)
pdf icon
13. 12. 2011
(PDF, 83 kB)
(PDF, 11 kB)

 

 

Publikované: 3.06.2015 14:15 hod.