Komisia MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 
Predseda :
Zoltán Beke
 
 
Podpredseda :
Mgr. Matúš Bischof
 
 
Členovia :
Ing. Ján Lach
Mgr. Dionýz Kemény
Mgr. Árpád Laco
Mgr. Eduard Mihók
Ľubomír Takáč
 
Tajomník :
JUDr. Judita Jakobejová

 
 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľad o dochádzke

 

ROK 2018

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 18. 10. 2017 Stiahnuť
(PDF, 86 kB)
 

 

ROK 2017

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
18. 10. 2017 Stiahnuť
(PDF, 458 kB)
Stiahnuť
(PDF, 231 kB)

 

 

 

 

Publikované: hod.