Klub Športovej Kynológie Slovakia
Edelényska č.1954/16, Rožňava 048 01, Slovenská republika
IČO: 42409471
IBAN : SK75 0900000000 5122552551 Slovenská sporiteľňa a. s. pobočka Rožňava
Odkaz na stránku klubu: http://www.klubsportovejkynologie.sk


Evidencia občianskych združení - výpis z registra nájdete na tomto odkaze:
http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=nazov&id=211722
 
Zväz športovej kynológie - evidencia kynologických klubov Slovenska, nájdete nás pod evidenčným číslom 393 na tomto odkaze:
http://www.zsk-sr.sk/zoznam-klubov-zsk.html
 

Ladislav Janespal  +421 905 563 981, výcvikový kynológ klubu, štatutár klubu
Láďo Hlatky +421 911 479 641, manažér klubu, zástupca štatutára
Roman Bagáč +421 905 156 713,správca klub, finančný hospodár
Kvetka Šimková +421 908 489 488, administatívna pracovníčka, sekretárka klubu

Sme skupina skúsených športových kynológov, zaoberajúca sa výcvikom psov.
Snažíme sa o kvalitný výcvik psov a jeho reprezentáciu, byť tým aj nápomocní novým majiteľom psov, ktorí majú záujem sa zapojiť do výcviku svojho miláčika.
A tým získať čo najviac kynologických skúseností, s ktorými sa dokážeme i my radi podeliť. Riadime sa určenými stanovenými stanovami nášho Klubu Športovej Kynológie Slovakia a samozrejme taktiež sa riadime zákonmi podliehajúcimi k výchove a chovu našich miláčikov.

Klub Športovej Kynológie Slovakia ponúka:
Pomoc pri príprave na skúšky a vedenie tréningu poslušnosti a obrán, ako aj pri stopách. Ponúkame profesionálne vedený výcvik psov všetkých plemien podľa metodiky vhodne upravenej podľa veku vášho psa – od šteniat až po dospelé psy.

Klub ponúka v rámci mesta Rožňava a jeho okresu odborné prednášky a ukážky o športovej kynológii a Bull športoch a to pre Materské škôlky, základné školy a stredné školy a iné detské a mládežnícke zariadenia ZDARMA!!!

Poskytujeme viacero druhov výcviku psov na rôznej úrovni, od základného až po individuálny a špecializovaný výcvik.

Skúšky zo športovej kynológie

Národný poriadok – SVV, SPO, SPS

Medzinárodný poriadok – IPO, IPO-FH

Ostatné skúšky – BH, SchHA

Skúšky zo záchranárskej kynológie

Národný poriadok – PZ, PZV, PZS

Medzinárodný poriadok – RH-E, RH-FL, RH-L, RH-T, RH-F,RH-W

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2017, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.03.2017 11:10 hod.