Keramické emblémy alegorického zobrazenia poľnohospodárstva, baníctva, strojárenstva, priemyslu,  vedy, hudby, tanca, literatúry, písomníctva, obchodu a dopravy a troch cností – viery, nádeje a lásky boli vyhotovené podľa návrhu Kolomana Tichyho, ktorý bol v roku 1957 poverený riešením interiéru veľkej sály Radnice v Rožňave.

Jedenásť emblémov je vyhotovených z glazovanej pálenej hliny. Štyri z nich – emblémy baníctva, priemyslu, strojárstva a poľnohospodárstva sú dnes umiestnené v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári, ostatné zdobia priestory kongresovej sály historickej Radnice.

Koloman Tichy bol v rokoch 1924 – 1940 riaditeľom Mestského múzea v Rožňave a po zlúčení sa Mestského múzea s Bansko-hutníckym múzeom v roku 1940 sa stal riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea.

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 4.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 11.04.2017 10:12 hod.