Kálmán Tichy a múzeum – prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho

 

12. apríla 2018 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila v poradí tretia prednáška z cyklu prednášok venovaných životu a dielu K. Tichyho – Kálmán Tichy a múzeum. Prítomných privítal Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.

Prednášajúca priblížila prítomným osobu K. Tichyho ako zanieteného muzeológa a prostredníctvom svojej prednášky poskytla prierez jeho bohatej a aktívnej činnosti, ktorú vyvíjal v oblasti rožňavského múzejníctva. Zároveň prezentovala ukážku predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, ktoré sa viažu k jeho osobnosti.

K. Tichy bol v rokoch 1924 – 1945 riaditeľom múzea. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave, neskôr, po zlúčení sa dvoch rožňavských múzeí, sa stal v roku 1940 riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea v Rožňave. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o znovuotvorenie a sprístupnenie múzea. Jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená expozícia Mestského múzea a v roku 1943, kedy bola otvorená prvá stála expozícia zjednoteného múzea.

Riaditeľ K Tichy okrem územia mesta prevádzal výskum a zber na území celého Gemera a ako výtvarník kreslením dokumentoval ojedinelé stavby, ľudovú architektúru a pod. Nazhromaždil množstvo cenného múzejného materiálu, publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal o svojej činnosti.

K. Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavského múzejníctva.

Podujatie opäť obohatili výtvarné diela K. Tichyho zo súkromnej zbierky, ktoré boli vystavené počas prednášky.

 
Sylvia Holečková, prednášajúca
Banícke múzeum v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 5. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.05.2018 11:17 hod.