Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

67/2017/Ka/

(PDF, 164  kB)
§ 117 14. 10. 2017

 

(PDF, 74  kB)

 


© Mesto Rožňava, 14. 10. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 14.11.2017 15:29 hod.