Gemerské osvetové stredisko v Rožňave  počas letných  prázdnin  pripravuje  dva  turnusy 48-hodinového detského tábora na hvezdárni (Lesná 1, Rožňava). Ako po iné roky, tábor bude zážitkový a astronomický. Určený je pre deti a mládež vo veku 6 – 15 rokov. V mesiaci júl sa tábor uskutoční v dňoch 25. – 27. júla a v auguste v dňoch 15. – 17. augusta.

"Každý detský tábor je niečím jedinečný a je zasadený do určitého prírodného prostredia. Tábor na rožňavskej hvezdárni využije možnosti a tradície miestnej solárnej astronómie, ako aj praktikum nočného pozorovania oblohy - orientácia na oblohe, spoznávanie súhvezdí a jasných hviezd. Pozorovanie pomocou ďalekohľadov - objekty nočnej oblohy (hviezdokopy, dvojhviezdy, hmloviny, galaxie), " informuje astronóm Radoslav Novysedlák.

Na hvezdárni sa nachádza slnečná pec, ktorá v prípade dobrého počasia môže nahradiť klasické ohnisko. V peci je možné opekať chlieb, či klobásu. Takto deti v tábore na hvezdárni prežijú malú robinsoniádu s minimálnym využitím výdobytkov civilizácie, na ktorú budú určite rady spomínať.

Pre obmedzenú kapacitu odporúčame prihlásiť sa včas.                              

Účastnícky poplatok za 1 dieťa: 12 € (zahŕňa obed a poistenie)

GOS prijíma kultúrne poukazy.

 

Informácie:

Radoslav Novysedlák
radoslav.novysedlak@gos.sk
www.gos.sk, fb.me/gos.roznava,
058/7345334, 0918 244 901, 0915 884 135
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 6.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 21.06.2017 07:49 hod.