V rámci Zážitkového učenia  sa dňa 16. 3. 2017 zúčastnili žiaci ZŠ v Brzotíne podujatia Historické predpoludnie v múzeu. Navštívili sprístupnené expozície Baníckeho múzea v Rožňave. V Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári sa počas prehliadky oboznámili s najkrajšími a najvzácnejšími zbierkovými predmetmi múzea. Formou prednášok spojených s prezentáciou sa dozvedeli o cechoch a cechovom živote v našom meste ako aj o predmetoch, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou cechového života. Žiaci sa tiež dozvedeli o histórii rožňavskej kameninovej manufaktúry a o výrobkoch, ktoré sa v nej v rokoch 1810 – 1905 vyrábali.

O jarnom zvykosloví a sviatkoch Veľkej noci porozprával riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave si žiaci prezreli aktuálne výstavy.

                                                                                                                   

 

 

Sylvia Holečková

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 3.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 17.03.2017 13:48 hod.