25. apríla 2018 o 16.30 hod. sa uskutočnila vernisáž výstavy František Gyurkovits – maliar Lučenca v historických priestoroch Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.  Výstavu Novohradského múzea a galérie v Lučenci otvoril a prítomných privítal riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Pavol Lackanič.  Život a dielo umelca priblížila historička umenia  a kurátorka výstavy Andrea Németh Bozó. V interiéry obrazárne je inštalovaných viac ako 50 výtvarných diel autora.  Banícke múzeum v Rožňave vo fonde výtvarného umenia eviduje 16 diel Gyurkovitsa, z ktorých 12 bolo doplnených a v premiere inštalovaných  na uvedenej výstave. 

Výstava je dvojjazyčná ( slovenský a maďarský jazyk ),  doplnená je o panely s dobovými fotografiami,  ktoré informujú návštevníka o životnej dráhe a tvorbe autora . 

Vernisáž spestrili kvalitným vystúpením pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rožňave Marietta Roxerová a Peter Henriczy.

Výstava potrvá do 30. septembra 2018.

Pre verejnosť bude otvorená týždenne od stredy do nedele v čase od 13.00  do 17.00 hod. 

Vstupné:  dospelí – 1€

zľavnené vstupné – 0.50 €

 

 

Mgr. Eva Lázárová, Banícke múzeum v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 4.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 30.04.2018 07:43 hod.