Základná škola Zlatá 2, Rožňava


 

 

Vyhodnotenie podujatia „Florbalový turnaj žiakov ZŠ“

Dňa 22.10.2018 naša základná škola hostila posledný z troch turnajov vo florbale medzi žiakmi základných škôl na území mesta. Turnaja sa zúčastnili desaťčlenné družstvá ZŠ Zlatá 2, ZŠ akademika Hronca a ZŠ ul. Pionierov 1.

Posledný turnaj bol aj vyhodnotením trojkolového zápolenia a jednotlivé školy boli ocenené pohármi pre víťazov a žiaci dekorovaní medailami. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnil aj Mgr. Dionýz Kemény – zástupca primátora mesta.

Bez ohľadu na konečné poradie, víťazmi boli všetci, ktorí mobily a tablety vymenili za florbalové hokejky a urobili tak niečo osožné pre svoje zdravie.

Vďaka mestu Rožňava za finančnú dotáciu,

Ďakujeme mestu Rožňava za finančnú dotáciu na realizovanie projektu a taktiež veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným podujatia.

 

 

 
Mgr. Richard Szöllös
riaditeľ školy
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 11.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 8.11.2018 14:30 hod.