Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01  Rožňava
IČO:35543663 tel.: 058/734 33 86 , tel. fax: 058/788 59 70, riaditel@zszakarpatskav.edu.sk

 

Hodnotiaca správa
projektu  Floorbalový turnaj žiakov ZŠ
 
Dňa 8.10.2018 sme v telocvični našej školy usporiadali floorbalový turnaj pre žiakov zo ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatej a ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave.  Ďalšie turnaje zorganizovala ZŠ Pionierov 15.10.2018 a posledný turnaj ZŠ Zlatá 22.10.2018. Celkovým víťazom turnaja sa stala ZŠ Pionierov pred ZŠ Zlatá a ZŠ akademika Jura Hronca. Každú školu reprezentovalo 10 chlapcov, pričom na každom turnaji dostali aj s vedúcimi družstiev občerstvenie. Celý turnaj vyvrcholil na ZŠ Zlatej, po ktorom jednotlivé družstva dostali medaily a poháre, ktoré im odovzdal zástupca primátora mesta pán Dionýz Keményi. Vďaka zorganizovaniu turnaja získala každá škola hodnotnú floorbalovú výstroj, ktorú použije na reprezentáciu školy na rôznych súťažiach.
 
Naše poďakovanie patrí Mestu Rožňava, ktoré poskytlo zúčastneným školám finančné prostriedky a pánovi primátorovi Pavlovi Burdigovi, ktorý prevzal záštitu nad celým podujatím.
 
 
 
 
 
 
Rožňava, 23.10.2018                                          
RNDr. Ján Džubák
riaditeľ školy
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 26.10.2018 12:51 hod.