Fenomén CERN ako cesta od mikrokozmu po makrokozmos
 
Správa nielen o svete atómov, urýchľovačov a medzinárodnej spolupráci
 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva do svojich priestorov v piatok 24.11.2017 o 17:00 hod. na prednášku Mgr. Juraja Lörinčíka, spojenú s prezentáciou na tému "Fenomén CERN ako cesta od mikrokozmu po makrokozmos" s podtitulom "Správa nielen o svete atómov, urýchľovačov a medzinárodnej spolupráci.“

 
CERN je Európsky výskumný ústav časticovej fyziky, založený a budovaný od polovice minulého storočia, majúci na svojom konte množstvo objavov nielen z fyziky mikrosveta s vplyvom na náš každodenný makrosvet. Od roku 2007 je pre slovenských učiteľov fyziky organizovaný Vzdelávací program v CERN -e pri Ženeve vo Švajčiarsku. Vzdelávací program pre slovenských učiteľov pod vedením UPJŠ v Košiciach a za sponzorskej spoluúčasti mnohých inštitúcií sa v roku 2017 konal už po šiestykrát. Zúčastnili sa ho vybraní učitelia fyziky základných a stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska.
 
Z rožňavského regiónu sa Vzdelávacieho programu zúčastnil Mgr. Juraj Lörinčík, učiteľ prírodovedných predmetov, verejnosti donedávna známy aj z rožňavskej hvezdárne.
 
„Absolvovali sme maratón prednášok, exkurzií a workshopov. Až v tieni najväčších urýchľovačov tých najmenších častíc je možné a dovolené pochopiť spojitosť a harmóniu nášho sveta od atómov až k hviezdnym sústavám. Až tam je možné a dovolené pochopiť, že každé iné separátne nazeranie na hmotu  aj  na život je mylné, neúplné a plné chýb, ktoré nezriedka kruto trestá každodenná realita „ rozhovoril sa Juraj Lörinčík o plánovanom podujatí v knižnici a pokračoval „Pozývam Vás na prednášku o fenoméne CERN tak, ako ho nepoznáte. Slovom a obrazom, aj bez vzorcov a diktátu prírodných zákonov Vás prevediem CERN-om nad aj pod zemou, od Švajčiarska do Francúzska, ponad bludisko fyziky, od mikrosveta až do „megasveta“, ku hviezdam a galaxiám“.
 
Tešíme sa na Vás v piatok 24.11.2017 o17:00 hod. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 na jedinečnom podujatí, kde nemusíte mať obavy, či ste alebo nie ste milovníkmi fyziky, na nezvyčajnú prednášku o fenoméne CERN tak, ako ho nepoznáte. Slovom i obrazom, a bez vzorcov, Vás až ku hviezdam a galaxiám privedie Mgr. Juraj  Lörinčík. Vstup je voľný.
 
 
 
 
 
Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk
E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17
 

© Mesto Rožňava, 13. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 13.11.2017 14:20 hod.