Dňa 4. apríla 2017 do Rožňavy po prvýkrát zavítal festival Ekotopfilm - Envirofilm, ktorý je zameraný na otázky ochrany životného prostredia. Prostredníctvom výberu najlepších festivalových filmov a sprievodného programu sa rožňavskí žiaci a študenti dozvedeli o najzávažnejších problémoch nášho environmentu aj o možnostiach, ako by mali jednotlivci pristupovať k prírode a ako by mali triediť odpady. 

Vo večernom programe určenom pre širokú verejnosť boli premietané najlepšie filmy z hlavného festivalu a taktiež si našiel priestor aj pre informovanie divákov o odpadovom hospodárstve v Rožňave a okolí a z úst odborníka odzneli aj fakty a čísla súvisiace s odpadmi a ich recykláciou v európskom meradle.

Festival, ktorého hlavnou úlohou je šírenie osvety pre udržateľný rozvoj sa odohrával v priestoroch Mestského divadla Actores a vstup bol pre každého zadarmo.

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 4. 2017 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.04.2017 11:09 hod.