Posledný januárový víkend zasvätili rožňavskí domkári a saleziánska rodina už tradičnej oslave nebeských narodenín učiteľa a vychovávateľa mládeže, zakladateľa rehole saleziánov dona Bosca, Dcér Panny Márie Pomocnice i laikov saleziánov spolupracovníkov. Mladí z rožňavského oratka si pre saleziánsku rodinu, mladých i sympatizantov Domky pripravili slávnostnú akadémiu „Donboscovicu“, ktorá sa vďaka Mestu Rožňava konala v kongresovej sále na Radnici.
 
Akadémiu si tento krát pripravili jednotlivé stretká z nášho oratória. Bola popretkávaná scénkami, tieňohrou, hovoreným slovom, kvízom, ale aj anketou medzi najmenšími na tému „Odvaha – odvaha v každodennosti“. Mladí poukázali na odvahu zálesáka, odvahu mať sny a snažiť sa ich napĺňať, odvahu nebáť sa byť iným, odvahu vystupovať, odvahu vstúpiť do triedy, odvahu urobiť správnu vec.  Do programu zapojili aj vážených hostí pána primátora Pavla Burdigu a sídelného biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to nabrať odvahu a odpovedať na neočakávané otázky. „Očakávali sme, čo z toho bude, no obaja boli veľmi príjemní a ochotní. Zvládli to s noblesou,“ vyjadril sa za divákov Stanislav Blahús.
 
Tohtoročnú akadémiu opísal Jozef Horvát, dlhoročný aktívny animátor strediska takto: „Program sa mi veľmi páčil. Bolo pekné sledovať, čo si pripravili jednotlivé stretká. Bola to podľa mňa príjemná zmena oproti predošlým rokom. Najviac sa mi páčilo vystúpenie zálesákov s ich opičou skúškou odvahy.“
 
Na záver akadémie krátkymi príhovormi povzbudili prítomných k odvahe aj Mons. Ján Čapla, direktor rožňavských SDB a Mons. Stanislav Stolárik, sídelný biskup. Podujatie doznievalo pri spomienkach na spoločné chvíle a počas ďalších rozhovoroch pri dobrom občerstvení. „Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, pomohli, nejako prispeli alebo priložili ruky k dielu. Bez vás by to nebolo ono,“ povedali na záver organizátori podujatia.
 
 
Lucia Blahúsová
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 2. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.02.2018 07:50 hod.