Dni mesta Rožňava spojené s Rožňavským jarmokom sa konali počas troch dní 14. – 16. septembra 2017. Aj tohto roku prišlo na Námestie baníkov množstvo predávajúcich s rozličným tovarom.

Do programu Dní mesta Rožňava bolo tak ako aj po minulé roky zapojených množstvo kultúrno-spoločenských organizácií, športových klubov a škôl pôsobiacich na území mesta. V rámci kultúrneho programu vystúpili amatérske aj profesionálne hudobné a tanečné skupiny zo Slovenska ale aj z Maďarska a Českej republiky. Program bol navrhnutý tak, aby zaujal širokú škálu divákov s rôznymi preferenciami. Oceňovanie najlepších športovcov mesta za rok 2016 prebehlo počas piatkového programu na tribúne na Námestí baníkov. Obyvatelia a návštevníci Rožňavy mali možnosť zúčastniť sa aj sprievodných podujatí. V našom meste sme privítali aj delegácie zo zahraničných miest, s ktorými udržiavame už dlhoročné partnerské vzťahy.

Gazdovský dvor sústredený pri rožňavskej dominante- Strážnej veži zastrešil pekárov a kuchárov z maďarskej obce Bükkszentkereszt a študentov Strednej odbornej školy na Ulici Komenského z odboru hostinský. Okrem čerstvo upečených pagáčov, chlebov a leča ponúkali na predaj rôzne druhy syrov, vína a pálenky.

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 10. 2017 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 3.10.2017 13:53 hod.