Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 

O z n á m e n i e

 

Dňa 02. 12. 2017 / sobotu / zahájime prevádzku na Zimnom štadióne v Rožňave korčuľovaním pre verejnosť o 14.00 hod.
 
Korčuľovanie pre verejnosť:       
Streda 17.00 – 19.00 -
Piatok  17.00 – 19.00 -
Sobota  14.00- 16.00 17.00 – 19.00
Nedeľa 14.00 – 16.00 17.00 – 19.00
  
Jednotné vstupné: 1,50 €/os
 
Nekorč. doprovod: 0,20 €/os
 

Možnosť prenájmu ľadovej plochy pre organizácie, kolektívy, rodiny s deťmi: cena 42,- €/hod.

 

Informácie na t.č. 0905 943 029

 


© Mesto Rožňava, 29. 11. 2017 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 29.11.2017 14:39 hod.