30. novembra 2017 Materská škola na Kyjevskej ulici 2020/14 v Rožňave v spolupráci s Občianskym združením pri Materskej škole Kyjevská 2020/14 Rožňava usporiadala pre deti športové dopoludnie v rámci realizácie projektu Detská atletika. Podujatie sa uskutočnilo za pomoci zriaďovateľa Mesta Rožňava, ktorý materskej škole poskytol finančný príspevok na podujatie Detská atletika.

Prostredníctvom príspevku sa  zakúpili atletické športové pomôcky pre deti, ktoré umožnili realizovať atletické cvičenia v materskej škole: viacúčelová športová sieť Kwik, kôš na lopty, lopty Mikasa, penové oštepy, slalomové oblúky, naťahovacie gumy.  

Detská atletika je cvičenie   hravé, zábavné a energické, rozvíja základné schopnosti ako rýchlosť, vytrvalosť, koordináciu, obratnosť a spoluprácu všestrannou formou – behaním, skákaním, hádzaním. Je základom všetkých druhov športu a „odrazovým mostíkom“ k tomu, aby deti pochopili, čo šport v skutočnosti je. Atletické cvičenia sa budú  v materskej škole realizovať celoročne v jednotlivých organizačných formách dňa. Deti sa naučia  pravidelnému a zdravému pohybu, cieľavedomej zábave, čo im umožní v budúcnosti zamerať sa na akýkoľvek šport.

 

Mgr. E. Kelemenová
Materská škola
Kyjevská 2020/14 Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 12.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 1.12.2017 13:17 hod.