Dátum 28. marec je historicky významným dňom.  V tento deň sa narodil pedagóg Ján Ámos Komenský (28.3.1592 – 15.11.1670), učiteľ národov. Svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Na jeho počesť a spomienku sa  tento deň oslavuje ako Deň učiteľov. Tento sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoju obetavú prácu a trpezlivosť úctu a poďakovanie. Keďže vedenie  mesta Rožňava si vysoko váži prácu pedagógov, pozval primátor mesta Pavol Burdiga zástupcov škôl a školských zariadení na území mesta do historickej budovy radnice, kde boli prítomným pedagógom odovzdané Ďakovné listy a ruža, symbol mesta. Slávnostné posedenie otvorila PaedDr. Janka Mičudová, vedúca odboru školstva a príhovor predniesol zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény. Očiam i sluchu ulahodili deti z Folklórneho súboru Haviarik pod vedením Ing. Ivana Nemčoka,  ktoré v krojoch zaspievali krásne ľudové piesne.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 3. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 29.03.2018 07:34 hod.