Mestská polícia  Rožňava a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava, Hasičským a záchranným zborom Rožňava a vojenskými útvarmi Posádky  Rožňava zorganizovali v rámci dní mesta Rožňava dňa 19. septembra 2017 na Námestí baníkov v Rožňave pútavé dopoludnie pod názvom: „Deň polície, bezpečnostných a záchranných zložiek“. Počas tohto podujatia bola prezentovaná technika a výzbroj uvedených zložiek, no prítomných zaujali najmä atraktívne dynamické ukážky činnosti policajných psovodov, sebaobrana vojakov, zásah „kukláčov“ pri prepade banky a záverečnou „čerešničkou na torte“ bola prezentácia činnosti jazdnej polície.

Verím, že sa Vám toto podujatie páčilo.

 


© Mesto Rožňava, 21. 9.  2017 Ing. Róbert Hanuštiak , Mestská polícia Rožňava

Publikované: 21.09.2017 10:25 hod.