Ženy prinášajú životu krásu, lásku, hlas detí. V matke je veľká sila. Pocit matky je prejavom pravého rodinného šťastia, ktoré sa napĺňa v deťoch, v spokojnosti, porozumení, láske a šťastí rodín. Láska má veľa podôb, no najväčšia je  láska materinská. Dňa 11. mája v Subsídiu v Rožňave starší i mladší s dojatím a láskou spomínali na svoje dobré, starostlivé mamy, na trpezlivé a obetavé staré mamy. Ženám – matkám zamestnanci zariadenia pripravili bohatý kultúrny program bohatý na spev, tanec a dobrú hudbu, pri ktorej si mali možnosť aj zatancovať. V mene primátora mesta bol riaditeľke zariadenia odovzdaný košík plný voňavých kvetov, pripomínajúci farebnú voňavú lúku. Zo všetkých prítomných vyžarovala dobrá nálada a vďaka.

 


© Mesto Rožňava, 17. 5. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.05.2017 10:09 hod.