Druhá májová nedeľa už tradične patrí k najkrajším sviatkom - všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete mali v ten deň príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom.

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Dňa 16. mája Denné centrum v spolupráci s mestom Rožňava pripravilo  členkám klubu i jednoty dôchodcov príjemné posedenie, ktoré sa  nieslo v duchu hudby, tanca, spevu  a dobrej nálady. Zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ing. František Kardoš vo svojich príhovor vzdali hold, úctu a vďaku všetkým matkám. Vystupujúce detičky rozdali prítomným ženám – matkám darčeky vyrobené deťmi materských v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré vyčarili úsmev a radosť na každej tvári.

Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali Deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. Boli to slávnosti na počesť bohyne Rhey - matky všetkých bohov. Trvali zvyčajne tri dni - od 15. do 18 marca. Nemali však charakter verejných osláv fenoménu materstva, boli skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu.
     
V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku. Vtedy v tejto krajine pracovalo veľa detí celý deň od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas veľkonočného pôstu bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčeky im a súrodencom. Tú nedeľu začali nazývať "Nedeľou matiek".

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Podiel na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Lobizmus dám spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete.

Deň matiek na Slovensku dlhú históriu nemá, začal sa oslavovať až po roku 1989. Krajiny bývalého socialistického zriadenia oslavovali v minulosti skôr Medzinárodný deň žien, pripadajúci na 8. marec.

 

Tebe mamička

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 5. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.05.2017 10:17 hod.