Záverečná správa o realizácií projektu  
 
 
Názov alebo meno prijímateľa: ZO Csemadok v Rožňave
 
Názov projektu: Deň hudby a tanca
 
Termín realizácie projektu: 18. novembra 2017
 
Miesto realizácie: Rožňava
 
Charakter projektu: regionálny 
 
Popis realizácie projektu:
Deň  Hudby a  tanca sa uskutočnil 18. novembra 2017.
Na Deň hudby a tanca sme pozvali skupinu Classic, od ktorého sa mohli mladí naučiť maďarské pesničky.
Každý účastník dostal tanier guláša a občerstvenie.
Deň hudby a tanca má veľký ohlas medzi obyvateľmi okresu Rožňava, pretože majú miesto, kde si pri hudbe môžu zatancovať, porozprávať a stretnúť sa.
 
Ďakujeme Mestu Rožňava za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sme  nevedeli zorganizovať toto podujatie.
 
Význam a  prínos projektu:
 
Snažíme sa zachovať maďarskú kultúru.  
 

© Mesto Rožňava, 22. 12. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 22.12.2017 07:24 hod.