Mama – jednoduché, no o to cennejšie slovo a hlavne význam tohto slovíčka, ktoré vysloví každé dieťa ako prvé. Mama je stelesnením bezpečia, pohodlia, nehy a  lásky. Len matka pozná ten krásny pocit, keď pri svojom srdci pociťuje ozvy nového života, tú nevýslovnú radosť, keď si túli k sebe krehké tielko, ktorému darovala život. Srdce sa jej rozochvieva šťastím. Je to práve mama, ktorá s láskou sleduje prvé neisté krôčky svojho dieťaťa, či pritúli alebo zovrie v náručí, keď mu je ťažko.

Výchova detí  si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie. Výchova detí nie je prácou – je poslaním. Nezištne obetujú svoju lásku aj voľný čas, s nehou a hrdosťou sprevádzajú svoje deti životom,  prežívajú s nimi úspechy ale aj nezdary. Je to práve mama, ktorá je pilierom každého dieťaťa a dnes nastal deň im poďakovať, i keď slovami sa ťažko dá vyjadriť všetka tá láska k svojej mamine...

Mesto Rožňava v spolupráci s Denným centrom a Jednotou dôchodcov v Rožňave pripravilo mamám dňa 15.5.2018 kultúrne popoludnie v spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave. Nejednej mamine oči zvlhli, keď primátor mesta Pavol Burdiga v príhovore poďakoval všetkým mamám za ich nezištnú lásku, obetavosť a podporu, za výchovu, starostlivosť a vštepenie do sŕdc svojim deťom len to najlepšie a najkrajšie. Zdôraznil, že  Medzinárodný deň matiek patrí medzi najvýznamnejšie sviatky, pretože sa v ňom odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky... Prítomné maminy potešil aj kultúrny program, ktorý pripravila Základná umelecká škola v Rožňave pod vedením  Mgr. Moniky Kerekešovej DiS art., ale aj program pripravený členmi Denného centra. Na konci prítomné oslávenkyne okrem krásnych zážitkov si niesli domov aj kvietok darovaný úprimným poďakovaním a úctou.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 5. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.05.2018 10:58 hod.