Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Mesto

Žihadielko 2019

Vážení a milí občania, hlasujme spoločne za projekt nového ihriska. Úspešný môže byť, ak sa zapojí každý Rožňavčan ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá