Pre človeka má najväčšiu hodnotu – ľudský život.  Krv. Už aj malá kvapôčka krvi je vzácnym darom pre človeka, ktorý je v situácii,  aby mohol prežiť. Nebyť vody a krvi, nebol by možný život.  Krv je vzácna tekutina, bez ktorej by nefungovalo naše telo. Má výnimočnú vlastnosť, ktorou je jej večný kolobeh. Na svete je až príliš mnoho ľudí, ktorí sa svojím pričinením, alebo pričinením niekoho iného dostali do situácií na prahu života a smrti. Jednou z ciest ako im môžeme pomôcť prežiť je darovať krv. Tú vzácnu tekutinu, ktorá je nenahraditeľná, pretože ju človek nevie vyrobiť. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť osud iného človeka a zachrániť mu tým život. Územný spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Mestom Rožňava vzdali hold a vyslovili veľké ďakujeme všetkým darcom krvi na  slávnostnom aktíve bezpríspevkových darcov krvi dňa 16.11.2017 v priestoroch starobylej radnice mesta Rožňava. Pri tejto príležitosti boli udelené zlaté, strieborné a bronzové plakety ako i medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického za viacnásobné dobrovoľné darcovstvo krvi a záchranu ľudských životov. V príhovoroch prítomní vyslovili veľké uznanie všetkým darcom krvi za ich dobrovoľný dar. Zároveň ich vyzdvihli ako živý príklad pre ďalšie generácie, ktoré môžu rovnako vliať do žíl novú nádej neznámym ľuďom, a to iba darovaním svojej krvi.
 
 
Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:
Bronzová plaketa - ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa - ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa - ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa - ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila - ženy 80 odberov, muži 100 odberov

 
Svetový deň darcov krvi je podporovaný organizáciami ako WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi (FIODS), alebo Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu (ISBT) a pripomína sa od roku 2004. V tento deň v roku 1968 sa narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora.
 
Rožňavskí nositelia bronzovej plakety:
Ján Hefler, Ing. Vladimír Balag, Ildikó Kocsisová, Martin Oravec, Marek Strinka, Jakub Maliňák, Ján Novotný, Roland Klinko, Patrik Ruska, Andrej Adamko, Diana Erdélyiová, Roman Blšták, Mgr. Csaba Malatinský, Marek Takáč, Ondrej Darvaš, Peter Berecz, Petra Domiková, Štefan Hlivák, Filip Kúdela.
 
Rožňavskí nositelia striebornej plakety:
Tomáš Božok, Kristián Vidinský, Vladimír Polóny, Radovan Svoreň, Peter Novotný, Ľudovít Markušovský, Peter Várady.
 
Rožňavskí nositelia zlatej plakety:
Marian Krčmár, Valéria Pačaiová, Mgr. Michal Drengubiak, Gabriel Pulen, Ing. Marián Tešlár, Pavol Huďa, Ing. Rastislav Labát, Tibor Mezei, Ondrej Ambrúž, Roman Bernáth, Pater Galík.
 
Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického
za 100 násobné bezpríspevkové darovanie krvi a záchranu ľudských životov dostal
Peter Lőrincz
zároveň mu bola udelená Cena primátora mesta Rožňava
      
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 11. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.11.2017 13:11 hod.