Mesto Rožňava v súčinnosti s Mestskou políciou Rožňava v týchto dňoch realizuje projekt pod názvom „BEZPEČNÝ DOMOV“. Cieľom projektu je zníženie miery a závažnosti protiprávnej činnosti a súčasne zvyšovanie pocitu bezpečia u cieľovej skupiny obyvateľstva, ktorou sú seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V rámci projektu sú cieľovej skupine do obydlí bezplatne montované bezpečnostné retiazky a na vnútornú stranu dverí je súčasne nalepená nálepka, kde sú uvedené všetky čísla tiesňových liniek, aby si tieto osoby aj v krízovej situácii vedeli privolať pomoc. Súčasne sú tieto osoby poučované o tom, aké zásady majú dodržiavať pre dôsledné zabezpečenie svojho obydlia a keďže projekt na bezpečnosť myslí komplexne, seniorom sa priebežne odovzdávajú aj reflexné pásky, aby boli za zníženej viditeľnosti dostatočne v cestnej premávke viditeľní. 

Mesto Rožňava v spolupráci s Mestskou políciou Rožňava
realizuje projekt "BEZPEČNÝ DOMOV", zameraný na
bezpečnosť seniorov a zdravie postihnutých občanov.
 
Myslite na svoju bezpečnosť
 
Zabezpečenia bydliska - zásady:
 1. Dbajte na uzamknutie dverí, aj keď sa nachádzate doma vo svojom bydlisku.
 2. Predtým, ako otvoríte dvere neznámemu človeku, použite bezpečnostnú retiazku a presvedčte sa o jeho úmysloch.
 3. Neprechovávajte v byte väčšie množstvo peňazí, šperky a iné cennosti.
 4. Udržiavajte dobré vzťahy so susedmi, všímajte si podozrivé osoby v blízkosti vášho bydliska.
 5. Nechváľte sa svojimi majetkovými pomermi.
 6. Dovoľte vstup do bytu iba osobám, ktorým dôverujete.
 7. Neotvárajte, ak sa nepresvedčíte kto je za dverami.
 8. Ak opúšťate svoj domov na dlhšie obdobie, zaistite si nepravidelné návštevy bytu susedom a príbuzným.
 9. Od človeka z donáškovej služby si vypýtajte identifikačnú kartu s fotografiou skôr, ako ho pustíte dnu.
 10. Aj od pracovníkov elektrární, plynární, alebo domovej správy žiadajte preukaz a zistite dôvod, prečo sa neohlásili vopred.
 11. Neverte všetkému, čo znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda - napríklad dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych chorôb, nízke riziká a vysoké výnosy pri investovaní.
 12. Nedajte sa tlačiť do podpisovania čohokoľvek, čítajte všetko pozorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby všetko skontroloval.
 13. Ak sa cítite osamelí a niekedy sa po zotmení bojíte, zadovážte si psíka, môže vám pomôcť. Naše útulky sú plné havkáčov, ktoré sa vám odmenia.

 

 

© Mesto Rožňava, 9. 3. 2018, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 9.03.2018 10:44 hod.