Mesto ROŽŇAVA v spolupráci  s  Mestskou políciou realizuje PROJEKT POD NÁZVOM: „BEZPEČNÝ DOMOV“
 
 
Cieľ  projektu:
  • bezpečnosť obyvateľov v meste 
  • rizikové skupiny (seniori a ZŤP)
 
Cieľová skupina:
  • seniori nad 62 rokov (osamelí)
  • seniori nad 65 žijúci dvaja v jednej domácnosti (obaja nad 65 rokov)
  • osoby so zdravotným postihnutím bez obmedzenia veku
 
 
Realizácia projektu: Bezplatná inštalácia bezpečnostných retiazok na vchodové dvere v domácnostiach.
Bezpečnostnú retiazku a jej inštaláciu na vchodové dvere  zabezpečí mesto prostredníctvom odbornej firmy.
 
V prípade záujmu o namontovanie bezpečnostnej retiazky v byte sa môžete nahlásiť osobne na Mestskom úrade, odbor sociálnych vecí (Ing. Valková, Mgr. Urbánová) alebo v Dennom centre na Štítnickej ul. 5 (p. Czirbusz) alebo telefonicky na číslach:
 
0918 792 950 - Valková
0918 792 931 - Urbánová
0917 877 292 - Czirbusz
 
 
Počet retiazok je obmedzený, v prípade vyššieho záujmu sa bude postupovať podľa poradia nahlásených záujemcov.
 
Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 1. 2018 Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 16.01.2018 13:01 hod.