V dňoch 24.2.- 25.2.2017 sa oficiálna delegácia mesta na čele s primátorom mesta Pavlom Burdigom zúčastnila 12. ročníka akcie Bajšanské priadky. Súčasťou delegácie bola aj malá kultúrna úderka Folklórneho súboru Dubina. 

Táto tradičná akcia už aj s tradičnou účasťou predstaviteľov nášho mesta, patrí do kalendára akcií partnerského mesta Rožňavy, Bačky Topoly. Mesto ležiace na severe Srbska 55 km od hraníc s Maďarskom má cca 15000 obyvateľov a združuje ďalších 22 obcí s celkovo 35000 obyvateľmi.

Obec Bajša kde sa táto akcia uskutočnila, patrí do tejto skupiny a všetci účastníci sa už neodmysliteľne stretli s  maximálnou srdečnosťou a  pohostinnosťou organizátorov. Zvláštnosťou obce okrem jej troch kostolov je aj fakt, že Bajša je multietnická a žije v nej podľa posledného sčítania obyvateľstva aj 86  Slovákov čo je 3,74 %.  Bajša má spolu 2297 obyvateľov a žije tu najviac Maďarov (65,07%), Srbov a potom Slovákov, Chorvátov, Rómov, Rusínov a v menšom počte Nemcov, Slovincov, Bunevcov, Ukrajincov a Macedóncov.

O tom že Slováci v Bajši sa snažia zachovať svoju reč a tradície, ktoré ich predkovia doniesli pri odchode z domoviny svedčí aj fakt, že Bajšansko prelo ako aj ostatné akcie v obci bolo moderované trojjazyčne a to srbsky, maďarsky a slovensky. A slovenčina tam zaznievala z každej strany  určite nie len preto, že starosta Karol Lackovič je jeden z tých so slovenskými koreňmi.

Naša delegácia okrem úspešného uvedenia kultúrneho programu, si odniesla prvenstvo aj v jednej zo súťaží, ktoré boli súčasťou tohto milého podujatia. 

 

Ing. Ivan Nemčok

 


© Mesto Rožňava, 1. 3. 2017 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.03.2017 11:09 hod.