Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada
všetkých ľudí s krvnou skupinou

0 + , 0 - , A +, A -, B +, B -

Akútny nedostatok krvných skupín

aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov.

Odberné dni: utorok a piatok o 7.00 hod. na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave.
 

© Mesto Rožňava, 16. 4.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 16.04.2018 09:35 hod.