14. decembra 2017 o 17.00 hodine sa v kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave uskutočnil Adventný koncert 2017. Hlavným organizátorom podujatia je Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave  a Mesto Rožňava. Adventný koncert 2017 bol dominantným podujatím v období očakávania najkrajšieho sviatku roka.  O scenár a réžiu celého koncertu sa postarala pani Eva Kardošová.

Pod ladnými oblúkmi klasicistického evanjelického kostola v Rožňave sa rozozneli tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov. Hlavnou organizátorkou a hybnou silou celého podujatia je Mgr. Eva Kardošová, Okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave, profesionálna dirigentka, ktorej sa celý profesijný život niesol a nesie v znamení prezentácie hudobného umenia, predovšetkým zborového spevu, ako aj výchove detí a mládeže k tejto oblasti kultúry.

V programe Adventného koncertu 2017 odzneli  diela skladateľov: T. Klus, Beethoven, Liszt, Haydn, Caccini, Kodály a iné, ktoré zazneli v podaní Stredoškolského speváckeho zboru P. J. Šafárika pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave so žiačkami Základnej školy akademika J. Hronca, detí Materskej školy na Kyjevskej ulici a detí Spojenej školy J. A. Komenského a zúčastnených speváckych zborov z partnerských miest Rožňavy – Českého Těšína, Budapešti a poľského Cieszyna. Vzácnym hosťom koncertu bol Štefan Hundža, člen opery Štátneho divadla Košice. K zborovému spevu sa pripojila inštrumentálna hudba v podaní Alexandra Kovtuna (trúbka) zo Základnej umeleckej školy v Rožňave a čelisti Tóth Anikó a Nemes Tamás z Miškolca a učitelia z partnerskej ZUŠ z Miškolca. Svojím spevom prispeli sólisti Marietta Roxerová, Karmen Pál-Baláž a Stanislav Ďurský zo Základnej umeleckej školy v Rožňave.

Na príprave programu sa okrem dirigentky a hlavnej organizátorky Evy Kardošovej podieľajú korepetítori Mária Csobádyová, Árpád Farkaš a Alexander Kovtun zo Základnej umeleckej školy v Rožňave.

Podujatie podporili: Košický samosprávny kraj, Mesto Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika, ZŠ Akademika Hronca i miestne firmy a podnikatelia.

 


© Mesto Rožňava, 2. 1. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.01.2018 07:38 hod.