8. marec – Medzinárodný deň žien
 
Ženy majú dnes svoj sviatok, ale aké to bolo v minulosti?
 
História Medzinárodného dňa žien (MDŽ) siaha do prelomu 19. a 20. storočia, do  doby industriálneho rozmachu. Ten priniesol prvú vlnu feminizmu, ktorá sa spájala najmä so zápasom o politické práva žien. Korene MDŽ siahajú do rokov 1857 a 1911, keď robotníčky v textilných závodoch v New Yorku protestovali proti zlým pracovným podmienkam. Mimoriadnou sa stala udalosť, keď 25. marca 1911 skupina robotníčok, demonštrujúca v newyorskej textilke zahynula pri požiari. Nepodarilo sa im uniknúť von, pretože boli dvere zatvorené – aby robotníčky nevychádzali von pred koncom pracovného času. Ďalší významný fakt sa viaže s II. Medzinárodnou konferenciou socialistických žien v roku 1910 v Kodani. Nemecká socialistka Clara Josephine Zetkinová navrhla, aby  sa zaviedol Medzinárodný deň žien na uznanie ich boja za práva žien všade vo svete. Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade v roku 1917 tesne pred Februárovou revolúciou, ktorá sa konala poslednú nedeľu vo februári podľa juliánskeho kalendára, čo sa rovná 8. marcu kalendára gregoriánskeho. V nasledujúcom období sa v socialistických krajinách stali oslavy MDŽ súčasťou oficiálneho kalendára. Medzinárodný deň žien uznalo za svoj sviatok aj OSN v roku 1975 a je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.
 
Mesto Rožňava v spolupráci  s Denným centrom v Rožňave pripravilo pre členov centra, Únie žien Slovenska, Domova dôchodcov a sociálnych služieb - Subsídium a Jednoty dôchodcov v Rožňave posedenie s bohatým kultúrnym programom. V príhovore sa primátor mesta Pavol Burdiga a člen denného centra Ján Sabó prihovorili prítomným ženám s úctou a vďakou. Vyjadrili sa o žene ako o nositeľke života a matke. Nielenže je pilierom domácnosti ale aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Žena sa dokáže lepšie postarať o malé deti, starých a chorých, je schopná väčších obetí. Ženy si zaslúžia, aby si ich každý ctil a vážil nielen vo sviatok žien, ale po celý rok. Zaželali nielen prítomným, ale všetkým ženám pevné zdravie, aby sa nielen v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch života mali čo najlepšie, najkrajšie, mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby ich pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.
 
 
Z lásky k žene zrodilo sa všetko najkrajšie na svete.
M. Gorkij
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 3. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 8.03.2017 15:39 hod.