29. august – 73. výročie Slovenského národného povstania

udalosť, ktorá patrí k najväčším protifašistickým povstaniam v Európe.

 

SNP – Slovenské národné povstanie. Tri slová – avšak pre náš slovenský národ historicky veľmi významné. V tento deň s veľkým D si celé Slovensko pripomínalo hrdinov našej vlasti, ktorí i za cenu svojho života povstali a bojovali za svoju slobodu – slobodu nášho národa. 

Vzdať hold všetkým padlým vojakom bol i primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga s prítomnými hosťami dňa 28.8.2017 pri pamätníku partizána Tótha v parku na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. V príhovoroch pripomenuli odvahu a zdatnosť povstalcov, ich odhodlanosť a nebojácnosť postaviť sa nepriateľom, nacionalisticky chrániť svoju krajinu, svoje rodiny... Ťažký a urputný boj nakoniec priniesol svoje ovocie. I keď sa mnohí domov nevrátili, išli do boja s vedomím zachrániť svoju krajinu a budúcnosť svojich detí. Slová vďaky sú malou náplasťou pre rodiny ktoré  prišli o svojich najbližších, a preto nesmieme zabúdať na hrôzy vojny, výbuchy bômb a strach o holé životy. Vážme si ťažko vybojovaný mier.

Česť ich pamiatke !

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky. Okolo 15.00 h. poobede 29.8.1944  dostalo povstalecké velenie v Banskej Bystrici prvé správy o vstupe nemeckých vojsk. Okamžite na to boli upozornené aj všetky ostatné vojenské posádky na Slovensku. Povstanie začalo na rozkaz Jána Goliana 29. augusta 1944 o 20:00 po odznení dohodnutého hesla („Začnite s vysťahovaním“). Na druhý deň bol rozkaz potvrdený písomne. Do Banskej Bystrice, ktorú už v tej dobe kontrolovali povstalci, vošli jednotky 1. partizánskej brigády J.V. Stalina, ktorej velil sovietsky náčelník štábu Anatolij Pavlovič Ržeckij. Partizáni aj tu vyhlásili obnovenie Československej republiky. Začal vysielať Slobodný vysielač.

Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

Z vojenského hľadiska možno význam Slovenského národného povstania vidieť najmä vo fakte, že narušilo celistvosť nemeckého frontu. Znemožnilo nemeckým vojskám využívať dopravné spojenie a hospodárske zdroje pre svoje vojnové úsilie. Veľmi dôležitým bol aj politický a morálny rozmer povstania, v ktorom sa občania malej krajiny rozhodli postaviť nacistickej vojnovej mašinérii. Pre Slovensko bolo takéto počínanie výnimočné aj preto, že v krajine bez vojnových tradícií išlo o jedno z mála ozbrojených vystúpení proti cudzej okupácii. Bolo tiež významným politickým aktom, ktorým sa Slováci naprieč politickým spektrom prihlásili k cieľom protihitlerovskej koalície.

 


© Mesto Rožňava, 31. 8. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.08.2017 15:04 hod.