28. marec

 D E Ň   U Č I T E Ľ O V

 

Vznik života ako rozvíjajúceho sa puku má v rukách rodič. Po prežití bezstarostného života plného hier a radosti prichádza škola. Čas výchovy, vzdelávania, zasväcovania do tajov vedy, umenia, zručnosti, poznávania dobra i zla. Učiteľ je neodmysliteľnou súčasťou dieťaťa a zanecháva v ňom poznatky na celý jeho život. Dennodenne, rok za rokom učí deti chápať zákony prírody i ľudského spoločenstva, pestuje v nich schopnosť vnímať a tvoriť krásu a harmóniu. Učiteľ musí byť psychológom – lekárom detských duší. Musí byť dobrým pedagógom, musí vedieť usmerniť každé dieťa, musí byť matkou, otcom, priateľom , hercom, musí byť pripravený pravdivo odpovedať na nekonečné otázky...
Mesto Rožňava si vysoko váži prácu pedagógov a pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.marca pozval primátor mesta Pavol Burdiga do zrkadlovej siene budovy historickej radnice štatutárov škôl na území mesta Rožňava a poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave – pedagógov. V príhovore primátor mesta zdôraznil dôležitosť práce učiteľa, jeho obetavosť, trpezlivosť námahu a úsilie.  Vyjadril obdiv a vďaku pri výchove a vzdelávaní detí – od tých najmenších, až po tie, ktoré prekračujú prah dospelosti.   Po kultúrnom programe pod vedením Ing. Ivana Nemčoka prítomným pedagógom za ich záslužnú prácu primátor mesta odovzdal ďakovný list a ružu – symbol mesta.
 
Architekt dobre vie, že ak stavia presne, jeho budova bude stáť stáročia. Učiteľ dobre vie, že ak stavia s láskou, pravdou a spravodlivosťou, to, čo postaví, vydrží naveky.
 
Svetový Deň učiteľov je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra.
Svetový Deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.
Na Slovensku je Deň učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 3. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
 
Publikované: 29.03.2017 13:59 hod.