Dňa 22. marca  2018 o 16.00 hod.  sa uskutočnila v poradí druhá prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho v priestore Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

Po krátkom privítaní prítomných  Ing. Františkom Kardošom odovzdal slovo ďalšej prednášajúcej  Eve Tományovej. Jej príspevok pod názvom Kálmán Tichy – publicista bol spestrený recitáciou lyrickej poézie a úryvku z poviedky Mesto pod snehom v podaní  Zsóky  Palcsó.  Prostredníctvom prezentácie autorka prednášky priblížila prítomným literárnu tvorbu Tichyho v materinskom jazyku a v prekladoch do slovenského jazyka, novinové články v regionálnej, celoštátnej aj zahraničnej tlači, krátke poviedky, novely a odborné štúdie. Zúčastnení boli veľmi spokojní, pretože sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov zo života umelca – publicistu.

Podujatie bolo doplnené výtvarnými dielami Kálmána Tichyho, ktoré priniesli obyvatelia nášho mesta, a mohli si ich pozrieť všetci prítomní.

Ďalšia, v poradí tretia, bude prednáška Mgr. Sylvie Holečkovej, odbornej pracovníčky Baníckeho múzea v Rožňave pod názvom Kálmán Tichy a múzeum dňa 12.apríla 2018 o 16.00 hod. vo vestibule Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 


© Mesto Rožňava, 17. 5. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 17.05.2018 11:10 hod.