2. odborné vzdelávanie pedagógov a zástupcov školských,  kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií
 
Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri
Plstenie a splsťovanie

 

Dňa 13. októbra 2017 sa konal v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava v poradí druhý odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a  splsťovanie.

Keďže na náš prvý seminár boli u odbornej verejnosti veľmi dobré ohlasy, na druhom sme tak privítali dokonca aj kolegov z Múzea Červený Kláštor, ďalej odborných pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Rožňave ako aj zamestnankyne zo špeciálnych zariadení pre dospelých z Domova sociálnych služieb JASANIMA.

Program druhého seminára sa nelíšil od programu toho predchádzajúceho. Účastníkov školila Dóra Egyházy, majsterka plstenia; zo strany Baníckeho múzea v Rožňave odborní zamestnanci Gabriella Badin, Martin Kováč ako aj lektorka Ingrid Liptáková.

Seminár prebiehal v tvorivej atmosfére. Účastníci si predsavzali, že sa ešte vrátia so svojimi skupinami s cieľom ešte lepšie si osvojiť zaujímavé techniky tohto tradičného remesla, čo potom kreatívne využijú aj vo svojich  inštitúciách.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

 

Gabriella Badin

 


© Mesto Rožňava, 24. 10.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 24.10.2017 14:35 hod.